Pomocník - "práca s mapou"

Po zadaní série výberových podmienok, ktoré sa aktivujú stlačením tlačidla ZOBRAZIŤ NA MAPE sa prehľadá databáza škôl a školských zariadení.
Vyhľadané školy a zariadenia sú zobrazené na mape ako množina ikoniek, v ľavej časti sa zobrazí zoznam, pod mapou počet nájdených.

 1. Zobrazenie informácie o škole alebo zariadení - posunutím myši nad zvolený bod, alebo názov školy alebo zariadenia v zozname v ľavej časti mapy sa zobrazí "bublina" nad bodom v mape, so základnými informáciami o škole alebo zariadení. Kliknutím na názov školy alebo zariadenia v zozname vľavo sa bod na mape vycentruje a priblíži.
 2. Tri susedné školy alebo zariadenia - po kliknutí na tlačidlo Susedné » v "bubline" sa bublina rozšíri, s informáciou o troch susedných školách alebo zariadenia rovnakého typu (napr. pre ZŠ, tri susedné ZŠ v okolí), s možnosťou zobrazenia susedov.
 3. Organizačné zložky subjektu - po kliknutí na tlačidlo Zložky » v "bubline" sa bublina rozšíri, s informáciou o všetkých organizačných zložkách subjektu - zobrazí sa zoznam všetkých škôl, zariadení a elokovaných pracovísk, patriace pod ten istý subjekt s možnosťou zobrazenia na mape.
 4. Detailné informácie o škole alebo zariadení - po kliknutí na tlačidlo Detaily v "bubline" sa v samostatnom okne zobrazia podrobné informácie o škole alebo zariadení, s odkazom na podrobné zdroje informácií o škole alebo zariadení na rôznych portáloch, s možnosťou "Nahlásiť chybu", t.j. odkazom na formulár, prostredníctvom ktorého možno upozorniť na chybné informácie k danej škole alebo zariadeniu.
 5. Porovnávanie škôl a zariadení - po kliknutí na tlačidlo Do porovnania v "bubline" sa uloží kód aktuálnej školy alebo zariadenia do "cookies", nad oknom mapy sa zobrazí informácia o počte škôl a zariadení, ktoré je možné porovnať, s možnosťou spustiť v samostatnom okne porovnanie zvolených škôl alebo zariadení tlačidlom porovnať , alebo vyčistiť zoznam škôl a zariadení ( "zmazať porovnanie").
 6. Prepínanie: filter / vyhľadané - kliknutím na text "zobraziť/skryť filter" nad oknom mapy sa zobrazia/skryjú výberové kritéria zvoleného filtra.
  Podmienky možno ľubovoľne upraviť a spustiť nové hľadanie stlačení tlačidla "ZOBRAZIŤ NA MAPE".
 7. Vyčistenie mapy - kliknutím na text "zrušiť filter" pri zobrazení výsledkov, alebo stlačením tlačidla zrušiť filter pri zadávaní podmienok, sa premažú všetky vyhľadané body, výberové polia filtra sa premažú - prepnú do základného stavu.
 8. Manipulácia s mapou - kliknutím a podržaním ľavého tl. myši možno celú mapu posúvať ľubovoľným smerom, potočením stredného kolieska myši sa mapa približuje alebo oddiaľuje. Priblížiť a oddialiť mapu možno aj kliknutím na ikonku +, - (plus, mínus) v pravom hornom rohu mapy, alebo dvojklikom myši.
 9. Typy ikon materské školy základné školy stredné školy špeciálne školy ostatné zariadenia vybrané pre porovnanie
  Zobrazenie na mape MŠ ZŠ SŠ ŠŠ Zariadenia porovnanie