Pomocník - "Zoznam škôl"

Po zadaní série výberových podmienok, ktoré sa aktivujú stlačením tlačidla "ZOBRAZIŤ V TABUĽKE", sa prehľadá databáza škôl a školských zariadení. Vyhľadané školy a zariadenia sa zobrazia ako tabuľka s možnosťou triedenia

  1. Triedenie podľa zvoleného stĺpca - kliknutím na názov stĺpca sa zobrazená tabuľka utriedi vzostupne podľa daného stĺpca. Po kliknutí na rovnaký názov stĺpca sa tabuľka utriedi zostupne. Pri názve stĺpca sa zobrazí ikonka, ktorá indikuje podľa ktorého stĺpca je tabuľka utriedená a akým spôsobom (zostupne zostupne, vzostupne vzostupne).
  2. Export - kliknutím na text „do XLS" alebo „do CSV", vpravo od ikonky uložiť do súboru, možno výslednú tabuľku exportovať do zvoleného formátu a súbor uložiť na lokálny počítač.
  3. Detaily o škole alebo zariadení - kliknutím na kód v ľubovoľnom zobrazenom riadku sa v samostatnom okne zobrazia podrobnejšie informácie o zvolenej škole alebo zariadení.
  4. „Údaj nedostupný" - údaj, ktorý k aktuálnemu dátumu nie je dostupný je v tabuľke označený ako "údaj nedostupný", alebo "N*".