S SŠŠ - Bratislava, M.C.Sklodowskej
EDUID školy:  100000905 www.sportskola.sk Nahlásiť chybu
Súkromná stredná športová škola
Všeobecné údaje Všetky organizačné zložky subjektu
M. C. Sklodowskej 1
85101 Bratislava-Petržalka
Bratislava V

 • súradnice: 48.119720 17.130600
 • telefón: 0940431031
 • e-mail: silvia.jakabova@sportskola.sk
 • Škola je právnym subjektom bez organizačných zložiek
 • Zriaďovateľ: SportSkola s. r. o.
 • IČO zriaďovateľa: 50922718

 • Druh školy: Stredná športová škola
 • Vyuč.jazyk: Slovenský
Aktuálne údaje Historické údaje
 
 • Počet žiakov (školský rok 2020/21): 
130
 • Počet žiakov zo sociálne
N*
znevýhodneného prostredia:
 • Počet žiakov zapojených
N*
do duálneho vzdelávania:
 
 • Pedagogickí zamestnanci:
15,0
 • Odborní zamestnanci:
0,0
 • Nepedagogickí zamestnanci:
2,0
 
 Financovanie (za rok 2019):
 
 • Rozpočet
529 264 €
 • Výška štátneho príspevku
361 622 €
 • Iné príspevky a dary
0 €
 
 
Iné zdroje údajov Nezamestnanosť absolventov v SR
 
* Podrobnú informáciu o zdroji údajov nájdete v sekcii FaQ - Otázky a odpovede.
Odkaz na túto kartu: http://mapaskol.iedu.sk/mrs-skola-detail.aspx?q=042182760