O PROJEKTE

Mapa regionálneho školstva slúži najmä na zníženie informačnej nerovnosti v regionálnom školstve na Slovensku. Záujemcom o štúdium a rodičom ponúka informácie, aby sa vedeli dobre rozhodnúť, kam ísť študovať a samotným školám vytvára konkurenčnejšie prostredie, čím ich motivuje k zvyšovaniu kvality.

Viac informácií o projekte
najviac žiakov

Najviac žiakov:

ZŠ - Stupava, Školská
SpŠ - najviac odborov

Špeciálna škola s najvyšším počtom odborov:

SOŠ pre žiak. so SP - Bratislava, Koceľova
najvyšší rozpočet

Škola s najvyšším rozpočtom:

Súkr. ZŠ GALILEO - Bratislava, Dudvážska
najsevernejšie

Škola sídliaca najsevernejšie:

ZŠ s MŠ - Oravská Polhora
najjužnejšie

Škola sídliaca najjužnejšie:

ZŠ s VJM - Radvaň n.D.