O PROJEKTE

Mapa regionálneho školstva slúži najmä na zníženie informačnej nerovnosti v regionálnom školstve na Slovensku. Záujemcom o štúdium a rodičom ponúka informácie, aby sa vedeli dobre rozhodnúť, kam ísť študovať a samotným školám vytvára konkurenčnejšie prostredie, čím ich motivuje k zvyšovaniu kvality.

Viac informácií o projekte
najviac žiakov

Najviac žiakov:

Spojená škola - Nitra, Slančíkovej
SpŠ - najviac odborov

Špeciálna škola s najvyšším počtom odborov:

SOŠ pre žiak. so SP - Bratislava, Koceľova
najvyšší rozpočet

Škola s najvyšším rozpočtom:

SOŠ - Zvolen, Jabloňová
najvýchodnejšie

Škola sídliaca najvýchodnejšie:

ZŠ s MŠ - Ulič
najzápadnejšie

Škola sídliaca najzápadnejšie:

Materská škola - Záhorská Ves, Hlavná